Anasayfa Faydalı Bilgiler Gübreler ve EC
Gübreler ve EC PDF Yazdır e-Posta

EC. ingilizce bir ifade olan Electrical Conductivity kavramından dünya literatürüne qirmiştır. Bu kavramın Türkçe tam karşılığı "Tuzluluk"tur. Bu Türkçe ifade hem toprak, hem su ve hem de gübrelemede kullanılacak gübreler için gecerlirlic Bu nedenle, her üç ortamdaki EC değerleri ne kadar yüksek ise, bitki sağlığını tehdit eden tuzluluk sorunu da o kadar ciddidir. 

Her üç ortamda da EC düzeyi asla sıfır düzeyinde değildir. Tarafımızdan yapılan Ölçumlere göre bu sınırlar; Akdeniz kıyı şeridinde su EC değerleri 0.4-0.8 sırasında değişirken, toprak EC değerleri genellikle 0.7-1.0 arasında değişmektedir 

Fertigasyonda kullanılacak gübre formülasyonlarının bu değerleri 0.5 ölçüsünde arttırmaları kabul edilebilir sınırlar olarak benimsenmelidir.

 
* Bilgiler HASAT kitabından alınmıştır.

 

 
Ülker Ziraat